نمی‌شود که زمین، به لرزه‌ای...

نمی‌شود که زمین، به لرزه‌ای، ویرانی به بار آورد! پس اعجاز عشق چه می‌شود؟ دوستت دارم هایی که ناگفته مانده‌اند؟ بوسه‌هایی که جا مانده‌اند؟ دوستی‌ها و آغوش‌های گرم ِ بی‌منت چه می‌شوند؟؟ لبخند‌های مهربانی که از هم دریغ کردیم...؟ نه! نمی‌شود که زمین، به لرزه‌ای... 


(به بهانه‌ی ترس نزدیکترین دوستم از زلزله نوشته بودم... اما متاسفم که زلزله‌ی بوشهر بهانه‌ی مرورش را ساخت.)

/ 1 نظر / 8 بازدید