کاش خانه‌ی تو، یکی مانده به آخر ِ دنیا بود!


کاش خانه‌ی تو،
یکی مانده به آخر ِ دنیا بود!* 

تا کمی مانده به آخر دنیا
تو چمدان به دست، 
خانه‌ات را ترک کنی و
تمام مسیر را
با تو
بر‌گردم!

-ملیکا افتخاریان*( سید علی‌صالحی:
بی جهت بهانه میاور که راه دور و خانه‌ی ما یکی مانده به آخر دنیاست! )

/ 0 نظر / 137 بازدید