آخرین تلاش زمستان


و این آخرین تلاش زمستان است
برای اثبات بودنش...‌
‌آخرین تلاش "ننه پیرزنی" که
دو فرزند ناخلفش
"زمستان" را از خاطرات مردم شهر
محو کرده بودند...
حالا کوچکترین فرزند زمستان، "اسفند"
که تازه داشت دل "ملکه‌ی بهار" را
به مهرش گرم می‌کرد
به یکباره
مطیع ِ مادر شده...

و هیچکس نمی‌داند
"ملکه‌ی بهار"
این شکوه ِ زمستانی را
_که دل غنچه هایش را
با یخ، می‌سوزاند_
چطور تلافی خواهد کرد؟! ‌

-ملیکا افتخاریان ‌
به بهانه‌ی صبح برفیِ 19 اسفندماه 93
‌‌

/ 2 نظر / 43 بازدید
Mil@d

سال نو مبارک!